History

He Mihi Whakatau

Tuatahi tonu ko te inoi ki to tātou Matua Nui I Te Rangi ki a tauiho ōna manaakitanga ki runga to tātou Kīngi a Kīngi Tuheitia, te Makau Ariki Atawhai me te Whirinaki o to tātou Kīngi te Arikinui a Whatumoana Rire-rire Hau pai Marire. Tuarua ngā mate huhua o te wā koinei te tangi taweke atu kia koutou kua ngaro nei ki tua o Paerau, haere koutou haere koutou ki te hui-huinga o te kahurangi. Tuatoru tēnā anō tātou kua whakarauika mai ki runga te ara hā ora. Tēnei taonga kua tu hei ārahi ia tātou ki te whai te ora tonutanga mo tātou te Māori. Māori ora mauri ora ki a tātou e pae nei.

History

In July 2013 Hāpai Te Hauora Tapui, Māori Public Health in partnership with ASH were awarded the National Maori Tobacco Control Leadership Service Contract. The purpose of the service is to support Māori to take action to eliminate tobacco from Māori communities in order to reach a smokefree 2025. To achieve this goal we grow local, regional and national leadership, strengthen communication and enhance collaboration across the country.  Te Ara Hā Ora is also dedicated to ensuring that Māori are strongly represented in local, regional and national tobacco control initiatives, especially in regards to policy development opportunities. 

One of the first activities the service completed was the set-up of an Advisory Committee with members who have significant skills in the area of Tobacco, Maori Health, Research and Community Action.  The Advisory Committee meets regularly to support the advancement of the service. Current Advisory Committee members include: Skye Kimura-Paul, Anaru Wa, Stephanie Erick, Lance Norman, Heather Gifford, George Laking, Jeanine Tamaiti-Paratene, and Gary Thompson. We acknowledge Chris Cunningham who has also contributed to the Advisory Committee process.

In September 2013 the service was named Te Ara Hā Ora or pathways to the breath of life- a life free of tobacco by 2025.  The name came about through a collaborative process between esteemed kaumatua Amster Reedy, a number of Aukati Kaipaipa providers, and other Māori community members. Amster is respected for his long-time involvement in the tobacco sector.

Te Ara Hā Ora acknowledges all the Maori leaders – policy, cessation, community action, health promotion and research, who have worked in the area of Tobacco Control and who have worked tirelessly to pave the way to a smokefree Māori nation 2025.

Strategic plan

In July we completed the Strategic Plan for Te ara hā ora you can download a copy of this here.